Home Fj Sleutelen Galerie Links Contact
© Vendrig-Hoolwerf site  
2. Voordat u de olie wijzigt, opwarmen van de motor zodat de olie gemakkelijk zal weglopen.     Wees voorzichtig bij het aftappen van de olie als de uitlaatpijpen, het motorblok, en de     olie zich ernstige brandwonden kan veroorzaken. 3. Zet de motorfiets op de middenstandaard over een schone afvoer pan. Verwijder de     olievuldop (19mm) om te ventileren van het carter en fungeren als een herinnering dat er     geen olie in de motor is. Verwijzen naar hoofdstuk 7 en verwijder de lagere kuip. 4. Verwijder vervolgens de aftapplug van de motor (Zie illustratie) en laat de olie in de af-     voer pan lopen. Afdanken van de afdichting sluitring op de aftapplug;  moet vervangen             worden wanneer de aftapplug wordt verwijderd. 15-20 minuten olie eruit laten lopen, 5. Controleer de toestand van de aftapplug schroefdraad  en de afdichting sluitring. 6. Een nieuwe afdichting sluitring (koperring) plaatsen over de aftapplug carter en draai het     vast met  het koppel vermeld in dit hoofdstuk specificaties  (43Nm) Vermijd te vast       draaien dit zal schade aan het carter uit voortvloeien. 7. Vul het carter op het juiste niveau met de aanbevolen olie (10W40 Half-syntheet ) en     installeer de olievuldop. (Castrol Power Rs of Motul) Start de motor en laat het lopen voor twee van drie minuten. Zet hem uit, wacht een paar minuten, daarna het oliepeil controleren. Indien nodig, voeg meer olie tot tot het maximale levelmerkteken. Controleer de olieaftapplug op lekken.
1.2 Olie verversen
Olie verversen
Het gebruik van een momentsleutel is ook geen garantie voor succes want daar kan je ook prima boutjes mee doldraaien